Informationsträff i Karlskrona, 9 och 23 april

Habiliteringen på Karlskrona sjukhus bjuder in till information. Tillfällena riktar sig till föräldrar till ett barn som nyligen fått en sällsynt diagnos.

Här är ett tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera, få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation. Klicka för att läsa mer.

2019 Karlskrona-Foräldraträff