Om AMC-syndromet

En kort beskrivning av Arthrogryposis Multiplex Congenita
(Arthro=led, (Gryp=böjd), Multiplex=många, Congenita=medfödd)

Sammanfattningsvis kan man beskriva det med; flera medfödda böjda och/eller stela leder (vilket kan te sig väldigt olika från person till person). Det finns cirka 150 olika AMC-typer beskrivna, den vanligaste är Amyoplasi. Man räknar med att AMC idag förekommer hos ca 3/10 000 födda och att ca 1/10 000 har Amyoplasi. Alltså föds det ca 15-20 barn per år i Sverige med diagnosen AMC.

Läs mer i vår broschyr om AMC