Välkommen till AMC-föreningen i Sverige

 

 

Vi är en ideell förening för alla som har diagnosen AMC och deras familjer – plus alla som vill vara med som stödmedlemmar. Här kan du läsa om vad föreningen gör och vad den kan ge dig.

 


 

Välkommen till ett webbinarium om

Kunskapsteamet för
Artrogryposis Multiplex Congenita (AMC)
– ett tvärprofessionellt team, från spädbarn till 18 år

Inbjudan webbinarium AMC-teametNY 220314


Webbinariet vänder sig till diagnosbärare, anhöriga och andra intresserade av AMC. Föreläsningen
kommer att fokusera på vilken vård och stöd som behövs under uppväxtåren, teamet kommer att berätta
om hur de arbetar, samt vilket vård det finns evidens för och erfarenhet av i dagsläget.
Avslutningsvis kommer AMC-föreningen att presentera deras verksamhet.

Tid: Måndagen den 14/3 kl 15.00-16.30
Plats: Digitalt.
Kostnad: Temadagen är kostnadsfri.
Anmälan: Sker senast den 9/3 via länken nedan:

https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-
universitetslaboratoriet/centrum-for-sallsynta-diagnoser/temadagar- aktuellt/amc-vt22/


Program:

15.00 Introduktion

15.10 – 16.10 Kunskapsteamet

16.10-16.30 AMC-föreningen
Vänliga hälsningar,

AMC-teamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus &
Centrum för sällsynta diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset


Just nu håller vi på att göra om designen på vår hemsida. Allt gammalt innehåll finns dock kvar i vårt arkiv.