Om föreningen

Fokus på unga och vuxna med AMC – stöd i ett livslångt perspektiv

AMC-föreningen i Sverige bildades 1998. Vi har idag ca 70 medlemmar med AMC, från ung till gammal, och ytterligare ca 150 familje- och stödmedlemmar. Vi är spridda i hela landet, från Malmö i söder till Vitå i norr.

Ett av föreningens viktigaste mål är att vara kontaktskapande mellan medlemmarna och att sprida information via föreningens hemsida. AMC-föreningen arbetar också för att öka kunskapen om AMC i samhället och informera om speciella behov av habilitering och hjälpmedel. Vi har som mål att varje år mot slutet av sommaren arrangera en AMC-träff, som förläggs till olika platser i Sverige. Vi träffas, lyssnar på föredrag, utbyter erfarenheter och har gemensamma aktiviteter.

Föreningen är medlem i Förbundet Sällsynta Diagnoser, en paraplyorganisation för små och mindre kända handikappgrupper. Vi har också ett samarbete med AMC-föreningarna i de andra nordiska länderna. Detta tillför oss erfarenheter och idéer till hur vi kan påverka för att förbättra habilitering och hjälpmedel. Utbytet sker genom kontakter mellan de nordiska föreningarnas styrelser och genom att anordna en Nordisk AMC-konferens vart annat år. På dessa kan barn och vuxna med AMC och föräldrar knyta nordiska kontakter och vänskapsband.

AMC-föreningens styrelse har regelbundna möten. Det i form av telefonmöten varje månad och träffar på våren och hösten. Föreningens årsmöte hålls i Stockholm i februari eller mars månad varje år.

AMC-föreningen är ideell och dess intäkter består av medlemsavgifter samt ett mindre bidrag från Förbundet Sällsynta Diagnoser. Föreningen sponsrar till viss del kostnader för medlemmarna vid sommarlägren genom att söka fondbidrag.

AMC-föreningens adress:
AMC Föreningen i Sverige, c/o Ulric Björken Bofinksvägen 10 183 57 Täby, Telefon, 072-9670309, Plusgironr: 509124-4

Organisationsnr: 802406-7897

Projekt Litet syskon

AMC-föreningen deltar i ett nytt treårigt projekt tillsammans med Ågrenska Stiftelsen, Handikapp & Habilitering i Stockholm och med stöd av Allmänna Arvsfonden för att ge bättre stöd till barn som har syskon med funktionsnedsättning. Mera kunskap och mera stöd ska göra det lättare för syskon till barn med funktionsnedsättningar att bemästra situationen.

Den 3 december 2009 lanseras Christina Renlunds nya bok ”Litet syskon” som handlar just om situationen för små barn som har syskon med funktionsnedsättningar. Under hösten har Allmänna Arvsfonden gett klartecken för Ågrenskas ansökan om finansiering av projektet ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon?”. Arvsfonden satsar 1 848 000 kronor.
Projektet drivs i samverkan med Handikapp & Habilitering i Stockholm, AMC-föreningen och Christina Renlund, författare och psykoterapeut.