Bli medlem

Årsavgiften för 2023 – swish-: 123 21 11 003

Medlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr

(För en familj med två vuxna och två barn blir det t ex: 1 x 150 + 3 x 50 kr = 300 kr)

Stödmedlem* 100 kr

*Medlem som vill stödja föreningens verksamhet utan att själv vara eller ingå i gemensamt hushåll med diagnosbärare.

För anmälan om att bli medlem kontakta:

info@amcforeningen.se

Vid ansökan om medlemskap önskar vi namn på medlemmen/medlemmarna, diagnosbärarens födelseår, adress, telefonnummer, och e-postadress/-er (om det finns fler än en adress i familjen). Mejla gärna kontaktuppgifter till adress ovan.

 

Om ni inte längre vill vara medlem i föreningen så snälla meddela info@amcforeningen.se

Föreningens plusgironr: 509124-4