Bli medlem

Jag kommer även att göra utskick via vårt medlemsregister. Tyvärr är många e-post adresser inaktuella och vet ni om att er e-post adress har ändrats, så blir jag mer än tacksam om ni meddelar mig er rätta adress.

OBSERVERA ATT VI GÄRNA TAR EMOT STÖDMEDLEMMAR!

Om ni inte längre vill vara medlem i föreningen så snälla meddela Lisette Olsson, se e-post adress nedan !!

Årsavgiften för 2017

Medlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr

(För en familj med två vuxna och två barn blir det t ex: 1 x 150 + 3 x 50 kr = 300 kr)

Stödmedlem* 100 kr

*Medlem som vill stödja föreningens verksamhet utan att själv vara eller ingå i gemensamt hushåll med diagnosbärare.

För anmälan om att bli medlem kontakta:

info@amcforeningen.se

Vid ansökan om medlemskap önskar vi namn på medlemmen/medlemmarna, diagnosbärarens födelseår, adress, telefonnummer, och e-postadress/-er (om det finns fler än en adress i familjen). Mejla gärna kontaktuppgifter till adress ovan.

Föreningens plusgironr: 509124-4
plusgiro