Idéhäfte

Idéhäfte som inspirerar fler föreningar att sätta fokus på syskonen

 
Omslag_idehafte_2013Inom ramen för projektet ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett Syskon” har AMC-föreningen haft syskontema på våra familjeträffar. Vår erfarenhet och kunskap har utmynnat i ett idéhäfte. Tanken är att häftet ska inspirera till och ge vägledning och konkret stöd till intresseföreningar som i samarbete med professionella vill planera träffar med syskontema.

Till andra intresse- och anhörigföreningar

Det går att under så kort tid som en helgvistelse göra skillnad. Intresseföreningars träffar och helgvistelser kan, för både stora och små syskon, erbjuda en trygg och för många syskon och familjer naturlig mötesplats där syskon får vara i och får göra sina syskonberättelser. Vi har många positiva erfarenheter om detta.

Vår erfarenhet och kunskap har utmynnat i ett idéhäfte. Tanken är att häftet ska inspirera till och ge vägledning och konkret stöd till intresseföreningar som i samarbete med professionella vill planera träffar med syskontema.

Vi vill visa att det är möjligt för intresseföreningar att vid träffar och helgvistelser prata med syskon, även med små syskon, och visar många sätt att prata med barn. Vi hoppas ge inspiration och hjälp till intresseföreningar som vill sätta fokus på syskon och deras upplevelser och tankar.

I häftet beskrivs särskilda samtalsteman och barns behov av samtal och kunskap. Här finns också förslag på konkret planering av helgvistelse och många sätt att prata med barn. De tankar, teman och arbetssätt som beskrivs är också användbara om man på träffar och helgvistelser vill arbeta med annat innehåll till exempel hur man pratar med barnet som själv har en funktionsnedsättning.

Häftet är skrivet av psykolog Christina Renlund och övriga i projektgruppen är Camilla Björk och Regine Lundholm. Om ni har frågor eller funderingar här gärna av er.

På webbplatsen syskonkompetens finns all information om syskonprojektet samlat.

Här finns kunskap och erfarenheter, idéhäften, animerade filmer samt tips och råd.

Läs mer:

 

Ladda ner idehäftet (pdf öppnas i nytt fönster) 
Vill du veta mer eller har några frågor är du välkommen att kontakta:

http://www.habilitering.nu/

http://www.agrenska.se/

http://www.syskonkompetens.se/

christina.renlund@telia.com

camilla.bjork@bredband.net

Vi hoppas att så många som möjligt får kunskap och vetskap om att idéhäftet finns, så sprid gärna till andra föreningar och organisationer som du har kontakt med.