Enkät om Försäkringskassan

Funktionsrätt Sverige har gjort en enkät om hur kontakten med Försäkringkassan fungerar. De vill gärna ha in svar från förbundens medlemmar. Klicka på länken för att delta.

https://sv.surveymonkey.com/r/YC2F9JH

Bakgrundsinformation från Funktionsrätt Sverige:

Funktionsrätt Sverige får dagligen in berättelser från våra medlemsförbund om negativa erfarenheter av kontakter med Försäkringskassan. Det handlar om bedömning av ansökningar och bemötande, samt om alla typer av ersättningar, exempelvis sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning eller merkostnadsersättning.  

För att försöka få en samlad bild av hur våra förbunds medlemmar upplever kontakterna med Försäkringskassan har vi satt samman en mycket enkel enkät. Den innehåller nio frågor och går fort att besvara. Vi använder verktyget Survey Monkey och alla enkätsvar samlas in via länken nedan. Enkäten inleds med en förklarande text och ett kort stycke om personuppgifter.

Resultatet kommer att användas i vårt intressepolitiska arbete.